ชีวา สปา

ที่อยู่

4/2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ : www.cheevaspa.com
อีเมล : spamanagercheevaspa@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211-400

โปรโมชั่น

ส่วนลด 20% สำหรับสปาเมนู และสปาแพ็กเกจ

เงื่อนไข

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสิทธิ์

ระยะเวลา

01 เมษายน 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2019

รับสิทธิพิเศษ