ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ( 16 คน )

          เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่่มีความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างกว่า 3,800 ไร่ มีพรรณไม้ท้องถิ่นและพรรณไม้หายาก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมาย เช่น การปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งของกระจูดพืชภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสแพหญ้าหนังหมา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชมนกน้ำมากมายหลายชนิด จากนั้นเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง สัมผัสป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์