ฤดูกาลชมดอกนางพญาเสือโคร่ง “ซากุระเมืองไทย” ( 14 คน )

รายละเอียด

ขอเชิญไปสัมผัสกับ “หุบเขาสีชมพู” ทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) บนพื้นที่กว่า 1,200 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

 

สถานที่จัดงาน

ภูลมโล (อช.ภูหินร่องกล้า) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

โทรศัพท์ 06 2557 0912 - 3