ใช้ชีวิตให้สุขสมวัย ( 1 คน )

          วันนี้ แอดมินมีต้นแบบผู้สูงวัยท่านนึงที่อยากมาแนะนำครับ ท่านเป็นผู้บริหารในบริษัทอสังหารายใหญ่ “คุณสรรค์ สุขุขาวดี” ที่แอดมินมีโอกาสได้ติดตาม ได้รับคำแนะนำที่ดี และเป็นประโยชน์จากท่านมาตลอด ทั้งผ่านการแบ่งปันและการกระทำที่เริ่มซึมซับไปไม่รู้ตัว ถือเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตแบบมีคุณค่า มีความสุข และสมดุลในทุกสิ่งครับ

 

 

           แม้จะผ่านอายุ 70 ปีมาแล้ว ท่านยังคงทำงานอย่างมีความสุข ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อนำประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำงานมาถ่ายทอดและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการทำงาน แต่รวมถึงการใช้ชีวิต การสร้างมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ แม้จะพบสถานการณ์ชีวิตที่บั่นทอนกำลังใจ ท่านกลับให้มุมมองเพื่อแก้ไขและก้าวต่อไปอย่างมีความสุข ที่ทำให้ตระหนักถึงคำโบราณที่ว่า “ผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน” นั้นเป็นจริงมาก ปัญหาที่ว่ายาก จึงทำให้เป็นเรื่องง่ายได้ จนคนรอบข้างต่างก็ได้รับพลังบวกจากท่านเสมอ

 

          นอกเหนือจากเวลางาน จึงเป็นเวลาที่แบ่งปันให้ผู้อื่น ทั้งน้อง ๆ ผู้ร่วมงาน หรือคนในครอบครัวที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง การแบ่งเวลาเพื่อให้ความสุขกับทั้งตนเองและผู้อื่น ผ่านงานอดิเรกทั้งการร้องเพลง การท่องเที่ยวกับครอบครัว จึงเห็นอยู่บ่อยครั้งที่ท่านและครอบครัวได้แบ่งปันความสุขแก่ผู้สูงวัยในบ้านพักคนชราผ่านเสียงเพลง

 

          “คนเราคงหนีความแก่ไม่ได้ คนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ก่อนแก่ต้องเตรียมความพร้อม โดยประกอบอาชีพเพื่อมีเงินสะสม ฝึกฝนให้ร่างกายมีความแข็งแรง สร้างครอบครัวให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน มีสังคม คบหาผู้คนที่เป็นคนดี ผู้ที่มีวัยใกล้เคียงกัน หาความรู้โรค และอาการที่มักเกิดกับคนสูงวัย พร้อมวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยง

   

          เมื่อสูงวัยแล้วจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร มีเงินสะสมที่เตรียมไว้ ไม่ต้องรอคอยจากใคร อยู่กับครอบครัวที่ได้สร้างไว้อย่างมีความสุข ออกกำลังกายตามที่ได้ศึกษาเตรียมไว้แล้ว พบปะเพื่อนฝูงคุยเรื่องเก่า ๆ หาที่ร้องเพลงร่วมกัน กินอาหารที่ชอบ หากมีเงินสะสมเพียงพอ ควรพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ แต่สิ่งที่ต้องทำคือ ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ เหนือสิ่งอื่นใด ความสุขที่แท้จริงคืออยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น คุณได้สร้างหรือยัง” คุณสรรค์ได้แบ่งปันความเห็นมานะครับ

 

          ล่าสุด คือการทำเฟสบุ๊ค “เรื่องเล่าจากลุงทอง” เพื่อแชร์ประสบการณ์ การใช้ชีวิต มุมมอง และความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง มาติดตาม “ลุงทอง” ผู้ใช้เวลาอย่างมีค่าดั่งทองกันนะครับ