คำไทย ที่ผู้สูงวัยชอบใช้ผิด ( 10 คน )

 

ภาษาไทย

ถึงแม้จะเป็นภาษาหลักของเรา และใช้พูดกันมาตั้งแต่แบเบาะ

แต่คำไทยบางคำก็เขียนไม่ง่ายเลยใช่ไหม ?

 

ลองมาดูกันดีกว่าว่าคำไทยคำไหน ที่ผู้สูงวัยมักชอบใช้ผิด

และมาดูวิธีการใช้ที่ถูกต้องจากน้อง ๆ นักศึกษาเหล่านี้กันเลย!

 

ดูจบแล้วก็อย่าลืมสำรวจตัวเอง

ว่าเราใช้คำไทยเหล่านี้ถูกแล้วหรือยังนะ