สินเชื่อสวัสดิการ วัยเกษียณ สุขเกษม ( 15 คน )

ทำงานหนักมานาน เมื่อถึงเวลาเกษียณก็ควรให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเสียหน่อย...

กับ “สินเชื่อสวัสดิการ วัยเกษียณ สุขเกษม”

สินเชื่อสำหรับวัยเกษียณ กู้ได้สูงสุดถึง 30 ปี! ดอกเบี้ยเพียง 5.020%

 

พิเศษ! สำหรับวงเงินตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ได้รับ ร่มไม้เท้า จำนวน 1 คัน

สำหรับวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป ได้รับ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

 

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง