ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ออกพรรษา) จ.แม่ฮ่องสอน ( 1 คน )

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ออกพรรษา) จ.แม่ฮ่องสอน


รายละเอียด: ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด เป็นประเพณีช่องวันออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ โดยจะมีการแห่จองพาราหรือปราสาทไม้จำลอง ซึ่งประดับด้วยกระดาษสี หน่อกล้วย และโคมไฟ ชมการแสดงรำโตสัตว์สองเท้า สี่เท้าในวรรณคดี และพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดดอยกองมู
- 28 กันยายน 2563: เปิดงานเทศกาล
- 30 กันยายน 2563: แห่จองพารา
- 2 ตุลาคม 2563: ตักบาตรเทโว
- 10 ตุลาคม 2563: ปิดงานเทศกาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร 053-612-016