5 สิ่งที่ควรทำเพื่อเตรียมตัว “แก่” อย่างมีคุณภาพ ( 2 คน )

 

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงวัยกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การดูแลสุขภาพจึงมีความจำเป็น

 

การเป็นผู้สูงวัยไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือเป็นผู้สูงวัยที่ไม่แข็งแรง ดังนั้นการปรับตัวรับสังคมสูงวัย จึงควรเน้นให้ประชากรผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีสุขภาพดี ดังข้อมูลที่เพจแพทยสภา แนะนำไว้ดังนี้

 

ในอนาคตอันใกล้อันนี้ คุณอยากเป็นผู้สูงอายุแบบไหน จะแก่อย่างมีคุณภาพ หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง!!

 

เหลืออีกเพียง 4 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งก็คือ เราจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% หรือคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 13.4 ล้านคน นั่นแปลว่าเราจะต้องมี “คนป่วย” มากขึ้นตามสัจธรรมธรรมชาติ

 

“สิ่งที่น่ากังวลมาก คือ สาเหตุการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สั่งสมมาตลอดของเราเอง”

 

เกิดเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ่งก็มักจะเรื้อรัง หรือเรียกกันว่า โรค NDCs (Non-communicable diseases) ซึ่งเป็นโรคที่เราค่อยๆ สะสมความเสี่ยง จากการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นโรคฮิต 4 กลุ่มคือ

- กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

- กลุ่มโรคเบาหวาน

- กลุ่มโรคมะเร็ง

- กลุ่มโรคระบบหายใจเรื้อรัง

 

โรคภัยทั้ง 4 กลุ่ม เป็นโรคที่ทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและไม่ใช่ผู้สูงอายุ และอาจจะทำให้คุณกลายเป็น “ผู้ป่วยติดเตียง”

 

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/52011/