สินเชื่อสวัสดิการ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ( 0 คน )

ให้รางวัลกับชีวิตวัยเกษียณด้วย "สินเชื่อสวัสดิการ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน"

 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเพียง 3.35%
กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ
ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
ฟรี ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการสินเชื่อ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call center 1115
#GSBSeniorWow #ธนาคารออมสิน