โปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ( 2 คน )

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท! รับไปเลยงวดแรก 10% ของวงเงินกู้

 

- อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี
- จ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call center 1115
#GSBSeniorWow #ธนาคารออมสิน