ข้อคิดดีๆ จาก “หนังสือโพธยาลัย” ( 1 คน )

ช่วงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นลำบากกว่าเดิม จึงขอนำข้อคิดจาก “หนังสือโพธยาลัย” มาฝากนะครับ

 

“สิ่งแรกเลย คือ ความเข้มแข็งจากภายใน
จิตใจต้องมีความอดทน เยือกเย็น เข้มแข็ง 
จะทำเช่นนั้นได้ก็เพราะมีที่พึ่ง คือ พระรัตนตรัย
แล้วสมาทานศีล อาศัยขันติ อาศัยเมตตา อาศัยพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่

ถ้ามีหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้ว ชีวิตจะมีคุณค่า 
ที่สำคัญคือ ต้องมองคุณค่าชีวิตมากกว่าคุณค่าทรัพย์สิน 
คือบางทีคุณค่าทรัพย์สินมันตกต่ำ เราก็คิดว่าชีวิตของเรานี่ไม่มีค่าอะไรแล้ว ทั้งๆ ที่ทรัพย์สินนั้นหาใหม่ก็ได้ 

ฉะนั้น การมองผิดมุม ก็คือ มองเห็นทรัพย์สินมีค่ามากกว่าชีวิต พอ
ทรัพย์สินนั้นมันเริ่มหด เริ่มหาย เราก็ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต ก็จะทุกข์ได้”