เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ทาง นโยบายคุกกี้ และ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ( 7 คน )

 

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

 

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หรือวงเงินจองสิทธิจะหมด ดังนี้

> วันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
> วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

 

ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ
1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
2. Line Official : @GSBSociety

 

เงื่อนไขการฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

2. แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

3. ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น

4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

วันที่ 1 – 80 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี

วันที่ 81 – 100 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี

วันที่ 101 – 108 : ร้อยละ 10.80 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.27 ต่อปี)

5. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

6. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

7. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

8. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม