เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ทาง นโยบายคุกกี้ และ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย ( 229 คน )

ระยะเวลารับฝาก

  • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

 

เงื่อนไขการฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ย

  • ร้อยละ 0.50 ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้ฝาก

  • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

  • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือแต่ละวัน
  • ลงรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้