สังคม 2 วัย
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรม
ของฝากออมสิน
  • สิทธิพิเศษ Senior Wow

โรงแรม และรีสอร์ท

สุขภาพ และความงาม

ร้านอาหาร

กีฬา

โรงพยาบาล

สถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ส่วนลด สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษเพียง 650 บาท...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลยันฮี

ส่วนลด 5% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ส่วนลด 25% สำหรับ โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางสมอง CT BRAIN 2...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี 7 โรค...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ส่วนลด 5% เฉพาะค่าห้องและค่ายา...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ส่วนลด สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษเพียง 690 บาท...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ส่วนลด 5 % สำหรับค่ายา ทั้งผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) (ยกเว้นยารายการพิเศษ)...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ส่วนลด 10% สำหรับ ค่าห้อง(ยกเว้นค่าห้อง ICU) และค่ายา(ยกเว้นค่ายาพิเศษเฉพาะรายและวัคซีน)...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา,ค่าตรวจวิเคราะห์โรคในโรงพยาบาล,(Lab),ค่าตรวจวินิจฉัยปกติทางรังสีวิทยา(X-ray) และค่าห้อง...

อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม