โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ที่อยู่

2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
เว็บไซต์ : -
อีเมล : krsw.marketing.59@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 036-315-555

โปรโมชั่น

ส่วนลด สำหรับรายการตรวจสำหรับผู้สูงอายุ "สูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาพ" ทั้งหมด 18 รายการ ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาท
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ทั่วไป PE
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3. ตรวจปัสสาวะโดยสมบูรณ์แบบ UA
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
9. ตรวจการทำงานของใต BUN
10. ตรวจการทำงานของใต Creatinine
11. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
12. ตรวจการทำงานของตับ SGPE
13. ตรวจระดับกรดยูริกเพื่อดูโรคเก๊าท์ Uric Acid
14. ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA
15. ตรวจหามะเร็งตับ AFP
16. ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
17. ตรวจมวลกระดูก Bone Density
18. ตรวจวัดสายตา สั้น / ยาว / ตาบอดสี

เงื่อนไข

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

ระยะเวลา

01 มีนาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020

รับสิทธิพิเศษ