โรงพยาบาลเอกชัย

ที่อยู่

99/9 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.ekachaihospital.com
อีเมล : inter@www.ekachaihospital.com ,info@www.ekachaihospital.com
เบอร์โทรศัพท์ : 034 417-999

โปรโมชั่น

-ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง และค่ายา ตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรณีชำระด้วยเงินสด
-ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา ตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
-ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care Plus 2-3 จากราคา Package

เงื่อนไข

-กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
-แสดงสิทธิ์ GSB Senior Wow จาก Application ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งเพื่อรับส่วนลด

ระยะเวลา

15 สิงหาคม 2020 ถึง 30 เมษายน 2021

รับสิทธิพิเศษ