โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ที่อยู่

33/64 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เว็บไซต์ : www.srisawan.com
อีเมล : sswhospital@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 1254

โปรโมชั่น

ลดเพิ่ม 5% กรณีแสดง รหัสส code จาก GSB Senior Wow

-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic ราคาพิเศษเพียง 950 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard ราคาพิเศษเพียง 2,600 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver ราคาพิเศษเพียง 5,400 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold ราคาพิเศษเพียง 8,900 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Dimond ผู้ชาย ราคาพิเศษเพียง 10,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Dimond ผู้หญิง ราคาพิเศษเพียง 15,700 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum ผู้ชาย ราคาพิเศษเพียง 10,550 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum ผู้หญิง ราคาพิเศษเพียง 19,700 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Wisdom ผู้ชาย ราคาพิเศษเพียง 22,000 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Wisdom ผู้หญิง ราคาพิเศษเพียง 25,700 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ไว้...ห่างไกลมะเร็ง ผู้ชาย ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 6,450 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ไว้...ห่างไกลมะเร็ง ผู้หญิง ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 13,850 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ไว้...ห่างไกลมะเร็ง ผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี ราคาพิเศษเพียง 13,450 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ไว้...ห่างไกลมะเร็ง ผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี ราคาพิเศษเพียง 21,850 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมห่วงใย...ใส่ใจปอด ราคาพิเศษเพียง 9,000 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ก่อน...ป้องกันไตวาย ราคาพิเศษเพียง 9,000 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมเบาใจ...ไร้โรคเรื้อรัง ราคาพิเศษเพียง 4,900 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมใส่ใจ...หัวใจ ราคาพิเศษเพียง 8,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ทัน...อัมพฤกษ์ อัมพาต ราคาพิเศษเพียง 9,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมรู้ภัย ใส่ใจ...ทางเดินอาหาร ราคาพิเศษเพียง 5,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจ Flbroscm ราคาพิเศษเพียง 2,000ค้นหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยการตรวจ Allergy screening test ราคาพิเศษเพียง 3,900 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรม การยิงเลเซอร์โดยใช้เครื่อง YAG CAPSULOTMY ตา 1 ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,150 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรม การยิงเลเซอร์โดยใช้เครื่อง YAG CAPSULOTMY ตา 2 ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรม ยิงเลเซอร์โดยใช้เครื่อง YAG LPI ยิงต้อหินมุมแคบ 2 ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรม ยิงเลเซอร์โดยใช้เครื่อง YAG LPI ยิงต้อหินมุมแคบ 1 ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,000 บาท
-ส่วนลด สำหรับโปรแกรม คัดกรองต้อหินแบบไม่มีลานสายตา (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 1,700 บาท
-ส่วนลด สำหรับตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 450 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Euvax-B) 3 เข็ม (รวมค่าเวชภัณฑ์ไม่รวมค่าแพทย์) ราคาพิเศษเพียง 2,050 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Engeri B) 3 เข็ม (รวมค่าเวชภัณฑ์ไม่รวมค่าแพทย์) ราคาพิเศษเพียง 1,600 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2563 Fluquadri vaccine (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 590 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2563 Influvax vaccine (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 590 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 23 สายพันธุ์ ปี 2563 (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 1,450 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 13 สายพันธุ์ ปี 2563 (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,050 บาท
-ส่วนลด สำหรับวัคซีนป้องกันงูสวัสปี 2563 (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 5,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PAP Smear (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 850 บาท
-ส่วนลด สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 1,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV (รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีน HPV Gardasi 2 เข็ม (รวมค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 5,600 บาท
-ส่วนลด สำหรับ Package วัคซีน HPV Gardasi 3 เข็ม (รวมค่าเวชภัณฑ์) ราคาพิเศษเพียง 8,400 บาท

เงื่อนไข

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

ระยะเวลา

01 สิงหาคม 2020 ถึง 30 เมษายน 2021

รับสิทธิพิเศษ