โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

ที่อยู่

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์ :
อีเมล : jutharat_you@paolohospital.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-514-4141

โปรโมชั่น

ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ GSB Health Senior Wow 20 รายการ ราคาพิเศษเพียง 2,020 บาท

เงื่อนไข

-กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
-โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
-กรณีตรวจพบความผิดปกติ ต้องวินัจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2563

ระยะเวลา

01 สิงหาคม 2020 ถึง 30 กันยายน 2020

รับสิทธิพิเศษ