โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

ที่อยู่

34/4 หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เว็บไซต์ : www.supamitrsena.com
อีเมล : spsena@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 035-289-572-9

โปรโมชั่น

ส่วนลด สำหรับ โปรแกรมตรวจสุขภาพมิตรดีสุขใจ ราคาพิเศษเหมาจ่ายเพียง 999 บาท

เงื่อนไข

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

ระยะเวลา

01 สิงหาคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020

รับสิทธิพิเศษ