ห้องแถว

ที่อยู่

95/17-18 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Hong-Tauw-Inn-Restaurant-147845078562761
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ : 053-218-333

โปรโมชั่น

ส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

ระยะเวลา

01 เมษายน 2019 ถึง 30 ธันวาคม 2019

รับสิทธิพิเศษ