ทวงหนี้กับเจ้าหนี้ต้องรู้ วิธีการพูดทวงหนี้ที่ถูกต้องทำอย่างไรในปี 2566/2023

ทวงหนี้ กับสิ่งที่ต้องรู้ กฏหมายทวงหนี้ สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้ 2566

สิ่งที่ควรรู้สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ว่าการที่ทวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฏหมายจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัททวงหนี้ที่ต้องรู้ว่าการทวงหนี้แบบใด ไม่นับว่าเป็นการทวงหนี้ เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนการทวงหนี้ที่ไม่ถูกกฏหมายและไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ ดังนั้น มาดูกันว่ากฏหมายทวงหนี้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้าง

แนะนำการทวงหนี้ หรือกฎหมายทวงหนี้ ที่ลูกหนี้ควรจะต้องรู้ 2023

ทวงหนี้ กับเจ้าหนี้ต้องรู้ วิธีการพูดทวงหนี้ที่ถูกต้องทำอย่างไร

การติดตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้ จะต้องเป็นไปตามกฏหมาย โดยสามารถติดตามลูกหนี้ไม่คืนเงินได้ทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางออนไลน์ ซึ่งวิธีการพูดทวงหนี้จะต้องไม่มีการข่มขู่ หรือหากติดต่อผ่านทางสถานที่ทำงาน ห้ามบอกให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวทราบ ถึงสาเหตุในการติดต่อลูกหนี้ และไม่ให้ประจานลูกหนี้จนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด และสามารถติดตามทวงหนี้ได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

  • กรณีที่ไม่นับว่าเป็นการทวงหนี้
  • ทวงหนี้ไม่รับสาย ไม่นับว่าเป็นการทวงหนี้

ทวงหนี้ กับ ลูกหนี้ต้องรู้ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทวงหนี้

ร้องเรียนการทวงหนี้ได้ที่ไหน สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการติดตามทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายทวงหนี้จากบริษัททวงหนี้ สามารถแจ้งความทวงหนี้ได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ หรือแจ้งความทวงหนี้ที่สถานีตำรวจได้ ซึ่งจะมีการลงโทษแก่บริษัททวงหนี้ ที่ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดของกฏหมายได้ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ลูกหนี้

ทวงหนี้ กับ บทลงโทษตามกฏหมาย สำหรับเจ้าหนี้ที่ละเมิดสิทธิ์ลูกหนี้ 2023

หากมีการละเมิดสิทธิ์ลูกหนี้จากบริษัททวงหนี้ที่ได้ทำการปล่อยกู้ให้แก่ลูกหนี้ จะมีบทลงโทษตามกฏหมายของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ โดยระบุไว้ว่า ในครั้งแรกจะมีการแจ้งให้หยุดการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่หากยังฝ่าฝืน จะมีโทษปรับจำนวนไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งหากยังละเมิดในกฏหมายทวงหนี้ข้ออื่นๆ เช่น มีการติดตามทวงหนี้ที่เป็นเท็จ จะได้รับบทลงโทษที่สูงขึ้นอีกด้วย

สรุปได้ว่า ข้อกำหนดบนกฏหมายที่ว่าด้วยการติดตามทวงหนี้ บอกไว้อย่างชัดเจน นั่นก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของลูกหนี้ ไม่ให้ถูกละเมิดจากการกระทำดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง ในปัจจุบันจะพบได้ว่า มีบุคคลจำนวนมากที่ถูกบริษัททวงหนี้ ใช้คำพูดข่มขู่ต่างๆมากมาย รวมถึงประจานให้เกิดความเสียหายและอับอายในที่ทำงาน แน่นอนว่าเป็นการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้อง สมควรได้รับบทลงโทษตามกฏหมาย สำหรับลูกหนี้ที่ประสบพบเจอปัญหานี้อยู่ อย่าได้นิ่งนอนใจ อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ที่ทำการกู้เงินมาแล้ว ควรรีบส่งชำระให้ครบกำหนดเพื่อป้องกันปัญหาเบื้องต้น