วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่และการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

การคิดดอกเบี้ยคิดกันอย่างไร

ใครที่เป็นสายกู้เงินชอบกู้เงินดอกเบี้ยถูกอาจจะสงสัยว่าการคิดดอกเบี้ยมีวิธีกันอย่างไร จำเป็นต้องรู้หรือไม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นสิ่งที่ใครที่ขอสินเชื่อจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ เพราะจะใช้ในการตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อเพื่อวางแผนด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง การคิดดอกเบี้ยเงินกู้นั้นโดยทั่วไปจะมีการคิดเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี คำนวณจากที่ได้กู้เงินธนาคารไป โดยวิธีคิดดอกเบี้ยนั้นจะถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในรายละเอียดอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก หรือดอกเบี้ยคงตัวอยู่ด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความรู้จักเอาไว้ด้วย

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้มีกี่ประเภท

ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยโดยจะมีการประกาศว่าจะคิดอย่างไรเพื่อที่จะเลือกใช้สินเชื่อที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนว่าสามารถแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ได้ 2 ประเภท ประเภทแรกคือการคิดดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทำสัญญากู้เงิน แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อถืงระยะเวลาที่กำหนดตามที่สัญญาระบุไว้ ประเภทที่สองคือดอกเบี้ยลอยตัว จะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยเปลี่ยนไปตามการลงทุนของผู้ให้กู้ โดยจะมีการประกาศบอกว่าจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวอย่างไรซึ่งจะแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอสินเชื่อว่าขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ทำอะไร

การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่

เป็นการคิดดอกเบี้ยที่มักจะพบเจอได้เวลาขอสินเชื่อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะมีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้จากเงินต้นตลอดอายุของการทำสัญญาสินเชื่อ จะไม่สามารถนำเงินมาโปะเงินต้นเพื่อให้มีการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ได้ ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยแบบนี้จะใช้วิธีนำเงินต้นxอัตราดอกเบี้ยxระยะเวลา(ปี) การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อให้เราเร่งจายเงินต้นจนหมดดอกเบี้ยก็ยังเท่าเดิม เพราะฉะนั้นให้ชำระเงินตามกำหนดเวลาจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สำหรับคนที่มองหาว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก ให้สังเกตการคิดดอกเบี้ยชนิดนี้เป็นการคิดดอกเบี้ยที่พบเจอได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย กู้เงินออนไลน์ เป็นต้น ดอกเบี้ยชนิดนี้เราสามารถนำเงินมาโปะเพื่อปิดยอดเงินต้นได้ หากเรากู้ออนไลน์มาเพื่อใช้ฉุกเฉินไม่อยากเสียดอกระยะยาว ก็สามารถนำเงินมาปิดยอดได้ทันที โดยจะมีการคิดดอกเบี้ยต่อเดือนลดลงทุกครั้งที่เงินต้นลดลง ทำให้เราจะเสียดอกเบี้ยน้อยลงถ้าเราวางแผนการชำระหนี้ได้ไวกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก

หากเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าการคิดดอกเบี้ยประเภทไหนถูกหรือแพงกว่ากันได้ จะทำให้เราสามารถเลือกใช้บริการกู้เงินดอกเบี้ยถูกได้ทุกครั้งที่เราต้องการกู้เงิน ดังนั้นก่อนขอสินเชื่อเราควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนว่าใช้อัตราดอกเบี้ยแบบไหนเพื่อให้เราเลือกใช้สินเชื่อที่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดได้