สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

ส่องบริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายกับความเป็นมาของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายมีสมาชิกที่ช่วยกันก่อตั้งของสหกรณ์ครูเชียงรายทั้งหมด 408 คนเท่านั้น และจากเดิมใช้ชื่อว่าสหกรณ์ครูเชียงราย จำกัดสินใช้ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำกัดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512 ซึ่งในช่วงแรกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงรายไม่มีที่ทำการเป็นของตัวเอง จนกระทั่งได้ซื้อที่ดิน 2 งานมาสร้างสำนักงานของสหกรณ์ ดำเนินงานมาจนโครงสร้างอาคารคับแคบเนื่องจากสมาชิกมากขึ้น ในปี 2541 สำนักงานใหม่ได้สร้างเสร็จและเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายมีการฝากเงินเพื่อให้มีความมั่นคง และเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก

ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าถึงการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายเพื่อให้มีความมั่นคงและรับผลประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตามสมควร ส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จัดระบบสินเชื่อสหกรณ์สำหรับสมาชิก ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม ให้สวัสดิการตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ออกหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้กับสมาชิก ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายมีบริการเงินฝากหลากหลายรูปแบบ

สำหรับคนที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นย่อมต้องการใช้บริการด้านเงินฝากของสหกรณ์แน่นอน เพราะเมื่อฝากเงินก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นการตอบแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายมีบริการเงินฝากให้สมาชิกได้เลือกหลายแบบตามความต้องการ เงินฝากออมทรัพย์จะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สามารถฝากถอนได้ทุกวันทำการ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ฝากได้ทุกวันแต่สามารถถอนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าต้องการถอนมากกว่า1ครั้งจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ นอกจากนี้ยังมีเงินฝากรูปแบบอื่นให้เลือกใช้สามารถข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายกับบริการที่พัฒนายิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ในปี 2024 ที่แทบทุกอย่างรอบตัวก้าวเข้าสู้โลกออนไลน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายก็ได้พัฒนาการบริการให้ก้าวทันตามยุคสมัยในปัจจุบันเช่นเดียวกัน มีแอพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่นคำขอกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาให้สมาชิกไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานเพื่อขอเอกสาร นอกจากนี้หากต้องการทราบวิธีสมัครสมาชิกแต่ไม่มีเบอร์โทรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านระบบ Chat ของสหกรณ์ได้อีกด้วย

ผู้ใช้บริการยได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการได้อย่างอิสระ และสหกรณ์จะให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่สมาชิกได้ลงทุนไปกับสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงรายยังเป็นสถาบันทางการเงินให้สมาชิกได้พึ่งพาในเวลาที่เดือดร้อนได้อีกด้วย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์วันนี้ คิดดอกเบี้ยถูกมาก

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ

สนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพอัตราดอกเบี้ยต่ำ