สินเชื่อ od กสิกร

สินเชื่อ od กสิกร

ขอสินเชื่อ od กสิกร ให้เบิกเกินวงเงินได้หลายเท่า

สินเชื่อ od กสิกร คืออะไร?

สินเชื่อ od กสิกร คือสินเชื่อเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจร้านค้า สำหรับจุดเด่นของสินเชื่อกสิกร od คือผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรจะจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่เบิกเกินเงินในบัญชีเท่านั้น ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วสงสัยว่ายอดที่เบิกเกินเงินในบัญชีคืออะไร? ก็จะอธิบ่ายคร่าว ๆ ว่าผู้ผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรสามารถเงินเต็มจำนวน หรือถอนบางส่วนออกจากบัญชี แล้วสามารถชำระหนี้เต็มจำนวนหรือชำระบางส่วนได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีที่มีวงเงินกู้เกินบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่กู้เบิกเกินบัญชีคงเหลือ ณ สิ้นวันนั้น ๆ กระนั้นก็ตาม อาจจะมีคนสงสัยว่าวงเงินอนุมัติสูงสุดจากสินเชื่อ od กสิกร ธนาคารพิจารณาจากอะไร? ในส่วนนี้ธนาคารจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อกสิกรและหลักประกัน แต่ก็มีบางกรณีที่สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อ od ไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ดังนั้น ใครที่สงสัยข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม กระทู้รีวิวสินเชื่อ od กสิกร pantip ก็อาจมีคำตอบแก่ท่านได้

 

บุคคลธรรมดาที่อยากสมัครสินเชื่อ od กสิกร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง? 

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่อยากสมัครสินเชื่อ od กสิกรต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือไม่เป็น NPL (หนี้เสีย) มีกำไรจากการทำการค้าในช่วง 2-3 ปีแรกเป็นบวก และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในส่วนของเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อกสิกร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สินเชื่อกสิกร od และคู่สมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี) ของผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกร และคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารการหย่า (หากมี) สำเนาเอกสารแสดงภาษีเงินได้ หลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังจากธนาคารไม่ต่ำกว่า 6 เดือนล่าสุด สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเงินกู้กสิกร และนอกจากนี้ถ้ามีสำเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญามัดจำ ก็ให้ผู้ขอสินเชื่อกสิกรนำมาด้วย ฟังดูอาจจะดูเหมือนว่ามีเงื่อนไขเยอะ แต่จริง ๆ แล้วสินเชื่อ od คือบริการเงินด่วนที่มีความง่ายในเรื่องของขั้นตอนในการกู้ ถ้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและมีเอกสารครบก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการอนุมัติวงเงิน od กสิกรไทย

 

การจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อ od กสิกร

เรื่องน่ารู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับสินเชื่อ od กสิกรคือเรื่องของดอกเบี้ย od กสิกร โดยผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรหรือผู้ขอสินเชื่อกสิกรโอดีสามารถชำระดอกเบี้ย od กสิกรเต็มจำนวนหรือชำระแค่บางส่วนก่อนก็ได้ด้วยการนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวันที่มีวงเงินอนุมัติเกินบัญชี โดยธนาคารกสิกรไทยจะทำการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อกสิกร od จากยอดเงินกู้กสิกรกู้เบิกเกินบัญชีที่เหลือทซึ่งอยู่ในบัญชีกระแสรายวัน ณ สิ้นวันนั้น ๆ การสมัครสินเชื่อ od กสิกรเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจทั้งที่เป็นประเภทส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะผ่านการอนุมัติวงเงิน od กสิกรไทยได้นั้น ผู้สมัครต้องมีกำไรสุทธิเป็นบวกจากการดำเนินธุรกิจในช่วง 2-3 ปีมานี้ สาเหตุที่ต้องมีผลกำไรสุทธิเป็นบวกก็เพราะว่าเป็นการบาลานซ์ความเสี่ยงของธนาคารกสิกรไทยนั่นเอง แต่เจ้าของธุรกิจคนไหนต้องการเงินด่วนแต่ผลประกอบการยังไม่เป็นบวกก็สามารถกู้สินเชื่อกสิกรเพื่อธุรกิจประเภทอื่น ๆ ได้เหมือนกัน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ทําบัตรเครดิต ktc

ทําบัตรเครดิต ktc วันนี้ค่าธรรมเนียมรายปีถูกมาก

5 สินเชื่อถูกกฎหมาย

5 สินเชื่อถูกกฎหมาย ใช้จ่ายได้คล่องตัว