การแจ้งว่างงานกับข้อดีต่าง ๆ ที่ผู้มีประกันสังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการแจ้งว่างงาน และวิธีแจ้งว่างงานประกันสังคม เช็คเลยที่นี่

เปิดขั้นตอนในการลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน มาดูกันว่าเงื่อนไขในการรับเงินประกันสังคมว่างงานนั้น มีเงื่อนไขและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งว่างงานจากงานประจำ จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการยื่นประกันสังคม เพราะแน่นอนว่าการแจ้งว่างงานประกันสังคมนั้น มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้ว่างงานในการแจ้งว่างงานภายในกี่วัน ไปเช็ครายละเอียดกันเลย

การแจ้งว่างงานกับข้อดีต่าง ๆ ที่ผู้มีประกันสังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุด

แจ้งว่างงาน กับเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ในการรับเงินว่างงาน

แจ้งเงื่อนไขในกรณีผู้ถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าหลังจากว่างงานต้องแจ้งว่างงานภายในกี่วันหรือลาออกกี่วันถึงจะแจ้งว่างงานได้ ลองดูเงื่อนไขกันเลย

  • รายละเอียดสำหรับแจ้งว่างงานประกันสังคมของกรณีผู้ถูกเลิกจ้าง

ผู้ที่แจ้งว่างงานประกันสังคมในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนหรือเงินประกันสังคมว่างงานในอัตราร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

  • รายละเอียดสำหรับแจ้งว่างงานประกันสังคมของกรณีผู้ที่ลาออกเอง

ผู้ที่แจ้งว่างงานประกันสังคมในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนหรือเงินประกันสังคมว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของเงินค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

  • รายละเอียดสำหรับแจ้งว่างงานประกันสังคมของกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย
  • ผู้ที่แจ้งว่างงานประกันสังคมในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนหรือเงินประกันสังคมว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

โดยผู้ที่ว่างงานสามารถแจ้งว่างงานประกันสังคมได้ทันทีหลังจากว่างงาน และจะต้องแจ้งภายใน 30 วัน 

แจ้งว่างงาน กับ เอกสารแจ้งว่างงาน ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต หรือสามารถนำไปยื่นลงทะเบียนเพื่อแจ้งว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทันที เจ้าหน้าที่จะมีแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานให้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีสำหรับรับเงินว่างงาน
  • เอกสารเลิกจ้างหรือแจ้งให้ออกจากงาน
  • แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงาน

แจ้งว่างงาน กับวิธีแจ้งว่างงานประกันสังคม ช่องทางออนไลน์

วิธีในการยื่นลงทะเบียนแจ้งว่างงานเพื่อรับเงินประกันสังคมว่างงาน ผู้ว่างงานสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ประกันสังคมได้ เมื่อทำตามขั้นตอนในระบบ เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำการปริ้นท์เอกสารใบนัดรายงานตัวและแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อนำเอกสารไปยื่นต่อที่สำนักงานประกันสังคม

สรุป สำหรับผู้ที่เพิ่งว่างงาน อย่าลืมแจ้งว่างงานประกันสังคมเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินชดเชย ทั้งนี้สามารถแจ้งว่างงานออนไลน์ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้แจ้งว่างงานจะต้องนำเอกสารไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ผู้แจ้งว่างงานจะได้รับการจัดหางานที่เหมาะสมจากทางประกันสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ว่างงานไม่สามารถปฏิเสธได้ และจะต้องพร้อมเข้างานที่ทางประกันสังคมจัดให้