สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

สหกรณ์สาธารณสุขเชียงใหม่ เปิดให้สมัครสมาชิกในปี 65

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ก่อตั้งได้อย่างไร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดได้มีการจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกจำนวน 51 คน ได้ร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ที่ระดมทุนดำเนินการเริ่มต้นได้ 8,050 บาท ในปี 2521 สหกรณ์สาธารณสุขเชียงใหม่มีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกเพียง 6 คนเท่านั้น ให้บริการสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปี 2546 เนื่องจากมีสมาชิกมากขึ้นทำให้อาคารสำนักงานคับแคบไม่สามารถให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ได้อย่างทั่วถึง จึงได้มีการย้ายที่ทำการใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิมและดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านใดบ้าง

การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ โดยจะได้ประโยชน์เป็นดอกเบี้ยสหกรณ์ตามสมควร บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก จ่ายเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่กรมพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัดยังให้การช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่สมาชิกอีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ยึดหลักพื้นฐานการพัฒนาคนเป็นหลักในการบริหารงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ได้บริหารงานตามหลักการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะฝึกให้สมาชิกประหยัดและออมเงิน ให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้สมาชิกตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และควบคุมดูแลกันและกัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนั้นมีโครงสร้างและสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายสหกรณ์  กระทรวงการคลังประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถดำเนินงานได้เช่นเดียวกับสถาวันการเงิน ทำให้สหกรณ์สาธารณสุขเชียงใหม่สามารถคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ สามารถทำการการคิดเงินปันผลหุ้นให้แก่สมาชิกได้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จึงมีความมั่นคงสูงเพราะสมาชิกเป็นกลุ่มคนที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีการศึกษาทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่กับการพัฒนาบริการในยุคดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงแทบทุกครัวเรือน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ก็ได้พัฒนาบริการต่าง ๆ ให้ทันสมัยเข้ากับยุคออนไลน์มากขึ้น มีระบบสหกรณ์ออนไลน์ที่สมาชิกสามารถทำธุรกรรมได้บนอินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญพวกแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเอกสารอื่นได้โดยไม่ต้องเข้ามาขอเอกสารถึงสำนักงาน แต่แม้ว่าทุกอย่างจะสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ แต่ว่าการดำเนินงานและการบริการยังหลักการของสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่สามารถให้บริการมาได้อย่างยาวนาน เพราะบริหารงานตามหลักการของสหกรณ์ที่ทำตามที่กฎหมายกำหนด ทุกการลงทุนและการให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรม ทำให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมีความมั่นคง สร้างความมั่นใจให้สมาชิกของสหกรณ์

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ได้แล้ววันนี้

สมัครบัตรเครดิตออมสิน

สมัครบัตรเครดิตออมสินรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม